سبک زندگی قرآنی ------- ۱

سبک زندگی قرآنی
—------------------------—
۱- جایگاه زن و شوهر
... هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُن ... (بقره ۱۸۷)
آنها (زنان)‌ لباس شما هستند و شما هم لباس آنها هستید...
—----------------------------
در تشبيه همسر به لباس، نكات و لطايف بسيارى نهفته است:
لباس بايد در طرح و رنگ و جنس مناسب انسان باشد، همسر نيز بايد كفو انسان و متناسب با فكر و فرهنگ و شخصيّت انسان باشد.
لباس مايه‏ى زينت و آرامش است، همسر و فرزند نيز مايه‏ى زينت و آرامش خانواده‏اند.
لباس عيوب انسان را مى‏پوشاند، هر يك از زن و مرد نيز بايد عيوب و نارسايى‏هاى يكديگر را بپوشانند.
لباس انسان را از سرما و گرما حفظ مى‏كند، وجود همسر نيز كانون خانواده را گرم و زندگى را از سردى مى‏رهاند.
دورى از لباس، مايه‏ى رسوايى است، دورى از ازدواج و همسر نيز سبب انحراف و رسوايى انسان مى‏گردد.
در هواى سرد لباس ضخيم و در هواى گرم لباس نازك استفاده مى‏شود، هر يك از دو همسر نيز بايد اخلاق و رفتار خود را متناسب با نياز روحى طرف مقابل تنظيم كند اگر مرد عصبانى است، زن با لطافت با او برخورد كند و اگر زن خسته است، مرد با او مدارا كند.
انسان بايد لباس خود را از آلودگى حفظ كند، هر يك از دو همسر نيز بايد ديگرى را از آلوده شدن به گناه حفظ نمايد.
تفسير نور، ج‏۱، ص: ۲۹۳ و ۲۹۴
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

telegram.me/noormobin