کد ۱۰۰۲

کد ۱۰۰۲
این طرح یکی از طرح های آموزش پایه ترجمه و مفاهیم قرآن کریم در معاونت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است
.متن آموزشی این طرح کتاب های سه جلدی آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم تالیف آقایان سید هادی محدث (ره)، حمید صفار هرندی و ابوالفضل علامی می باشد
این کتابها در قالب ۴۸ درس تنظیم شده است وشرکت کنندگان پس از پایان آموزش این توانایی ها را به دست می آورند:
۱- توانایی ترجمه ۸۶ در صد کلمات قرآن؛ در این طرح حدود ۱۲۰۰ کلمه برای آموزش ارائه می شود که یک سوّم این کلمات
برای فارسی زبانان آشنا و حدود هفتاد درصد کلمات آن بیش از ده بار در قرآن تکرار شده است
۲- توانایی ترجمه دقیق حدود ۹۰۰ عبارت قرآنی و آیات مشابه آن در قرآن .
۳- آشنلیی با معارف و نکات تفسیری برخی از آیات کتاب
۴- آشنلیی موضوعی با آیات قرآن؛ در این طرح، آیات هر چهار درس به یک موضوع اختصاص دارد و قرآن آمور هنگام آموزش، با
موضوع از موضوعات هدایتی قرآن آشنا می شود.
۵- آشنایی با برخی از قواعد صرفی پر کاربرد در قرآن، به زبان ساده .
۶- ارتقاء سطح قرائت قرآن آموزان از روخوانی به فصیح خوانی.
۷- احساس لذت از قرائت همراه با فهم قرآن و انس بیشتر با این کتاب مقدس.
۸- آشنایی با برخی از قواعد صرفی پرکاربرد در قرآن، به زبان ساده.
۹- ایجاد زمینه برای عمل به رهنمودهای قرآن و آراستگی به اخلاق قرآنی.
ویژگی های کتاب آموزشی ترجمه و مفاهیم، کد۱۰۰۲
۱- تکیه بر معناشناسی واژگان
۲- آسان و قابل فهم بودن دروس
۳- تأکید بر ترجمه ی کلمه به کلمه (و نه روان)
۴- آموزش فقط در کلاس
تذکرات مفید به معلمین
۱- هنگام تدریس از کتاب معلم (راهنمای تدریس کتاب آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن) استفاده نمایید
۲- طبق شیوه های تدریس کتاب معلم، درس ها را تدریس کنید
۳- از دادن تکلیف منزل به قرآن آموزان پرهیز کنید و تمام فرایند آموزش باید در کلاس انجام شود.
۴- بخش (زبان قرآن) هر درس به همان اندازه که در کتاب آمده، تدریس شود و از بیان مطالب بیشتر، جداً خودداری کنید.
۵- کلاس حتماً به (روش فعال) اداره شود و قرآن آموزان در فرایند (یادگیری) و حتی (یاد دهی) مشارکت جدی داشته باشند.
در پایان، از خدای مهربان توفیق همه ی برادران و خواهران مربی را در خدمت به قرآن کریم خواستاریم.