اعلام جزئیات رشته های حفظ قرآن کریم در آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم

شنبه, ۲۳ دسامبر, ۲۰۱۷

نوع خبر:

اعلام جزئیات رشته های حفظ قرآن کریم در آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم

 
 
جزئیات رشته های حفظ قرآن کریم در آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم اعلام شد.

به گزارش ستاد خبری آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم،آزمون رشته « حفظ کل قرآن کریم» برای داوطلبان به صورت دو مرحله‌ای (کتبی و شفاهی) برگزار می‌شود که مرحله کتبی در روز پنج‌شنبه ١٠ اسفند ماه و مرحله شفاهی صرفاً برای افرادی که موفق به کسب حدنصاب قبولی در آزمون کتبی شوند در بازه زمانی یک هفته‌ای از تاریخ ١٢ اسفند لغایت ١٧ اسفند ماه برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش ،جدول بودجه بندی سوالات رشته های حفظ قرآن کریم در آزمون سراسری حفظ و مفاهیم  قرآن کریم به شرح زیر است.

 

آزمون  سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم -١٣٩٦

رشته‌های حفظ

ردیف

رشته آزمون

منبع آزمون

١

حفظ جزء٣٠ قرآن کریم

مصحف شریف با ترجمه‌های متداول

٢

حفظ جزء اول قرآن کریم

مصحف شریف با ترجمه‌های متداول

٣

حفظ ٢ جزء- جزء ٣٠ و اول

مصحف شریف با ترجمه‌های متداول

٤

حفظ ٢جزء اول قرآن کریم

مصحف شریف با ترجمه‌های متداول

٥

حفظ ٣ جزء اول قرآن کریم

مصحف شریف با ترجمه‌های متداول

٦

حفظ ٥ جزء اول قرآن کریم

مصحف شریف با ترجمه‌های متداول

٧

حفظ ١٠ جزء اول قرآن کریم

مصحف شریف با ترجمه‌های متداول

٨

حفظ ١٥ جزء اول قرآن کریم

مصحف شریف با ترجمه‌های متداول

٩

حفظ ٢٠ جزء اول قرآن کریم

مصحف شریف با ترجمه‌های متداول

١٠

حفظ ٢٥ جزء اول قرآن کریم

مصحف شریف با ترجمه‌های متداول

١١

حفظ کل قرآن کریم

مصحف شریف با ترجمه‌های متداول

١٢

حفظ سوره‌های منتخب (واقعه و ملک)

مصحف شریف با ترجمه‌های متداول

١٣

حفظ موضوعی ١

کتاب "هرروز با قرآن و عترت"

١٤

حفظ موضوعی٢

کتاب حفظ موضوعی قرآن کریم" ١٥٠ موضوع"

١٥

حفظ موضوعی٣

کتاب حفظ موضوعی قرآن کریم" ٣٠٠ موضوع"

١٦

حفظ موضوعی ٤

کتاب" مسافران آسمان "

گفتنی است آزمون رشته حفظ کل قرآن کریم برای داوطلبان به صورت دو مرحله‌ای (کتبی و شفاهی) برگزار می‌شود که مرحله کتبی در روز پنج‌شنبه ١٠ اسفند ماه و مرحله شفاهی صرفاً برای افرادی که موفق به کسب حدنصاب قبولی در آزمون کتبی شوند در بازه زمانی یک هفته‌ای از تاریخ ١٢ اسفند لغایت ١٧ اسفند ماه برگزار می‌شود.