معرفی کتاب «روش ترجمة آسان» تالیف استاد ابوالفضل بهرامپور

معرفی کتاب «روش ترجمة آسان»؛ نوشتة استاد ابوالفضل بهرامپور

علی ملکوتی ­نیا

 

مقدمه
«روش ترجمة آسان»، عنوان سلسله درس­هایی است که در قالب سه سطح(۵۶ درس) و ۳۹۶ صفحه، به شکل خودآموز شما را با ترجمه و تفسیر جزء یکم قرآن­کریم آشنا می­سازد.
این مجموعه، توسط استاد ابوالفضل بهرامپور در تابستان سال ۱۳۸۲ شمسی به همت موسسة انتشارات هجرت در استان قم انتشار یافته است.
هدف کتاب
بر اساس آنچه در مقدمة جلد نخست و جلد سوم  این مجموعه آمده است چنین بر می­آید که؛ هدف از این کتاب، آشنایی با ترجمه و تفسیر اجمالی جزء یکم قرآن­کریم است، به گونه­ای که قرآن­آموز با روش آسان، قادر خواهد شد چهل درصد از معنای تمام آیات قرآن را بفهمد.[۱]
مخاطبان کتاب
درسهای این مجموعه به گونه­ای تنظیم شده است که برای همگان(جوانان، دانش­آموزان، دانشجویان، کارمندان و کارگران) قابل استفاده خواهد بود.[۲]
سبک کتاب
به گزارش مؤلف محترم؛ سبک کار در این مجموعه غالباً آموزش ترجمة آیات و بررسی نکته­های هدایتی آن است.[۳]
محتوا و روش آموزشی
نویسندة کتاب معتقد است: «روش این کتاب، هم خودآموز است و هم برای تعلیم دیگران کارایی دارد. در این روش، تعلیمات روی یک یا چند سورة مشخص در واحد یک جزء قرآنی انجام می­گیرد.»[۴]به اینکه؛ محتوای این کتاب شامل آموزش جزء یک در سه سطح متوالی است. در سطح یک؛ شما با ترجمة مشروح لغات ده صفحة اول جزء یکم آشنا می­شوید و در سطح دو شرح و تفسیر آیات نیم جزء اول را از نظر می­گذرانید و تا اینکه در سطح سه شاهد آموزش ترجمه و تفسیر اجمالی نیمة دوم جزء یک(از آیة ۷۵ تا ۱۴۱ سورة بقره) خواهید بود.[۵]
 
ساختار درس­ها
عناوین و ساختار درس­ها در هر سطح، متفاوت می­باشد که به قرار زیر است:
سطح یک:

 1. لغت­نامه

هر درس با شماری از لغات و ترکیب­ها به همراه معنای آنها آغاز می­شود.

 1. تمرینات

این بخش شامل تمرین­هایی است که همة آنها در قالب چند­گزینه­ای و ترجمة ترکیب­های قرآنی طراحی شده است که به کمک آنها معنای کلمه­ها و ترجمة ترکیب­های قرآنی، تثبیت می­گردد.

 1. مفهوم کلی

در این بخش، پیش از ترجمة آیات، قرآن­آموزان با فضای آیه آشنا می­شوند تا زمینة ذهنی آنها برای دریافت مفهوم روشن آیات آماده گردد.[۶]
به عنوان نمونه، مفهوم کلی آیات ۲۰ و ۲۱ سورة بقره به این شرح است:
«به طوری که گفتیم مراد از این مَثَل که برای منافقان و مخالفین اسلام آورد آن است که مخالفان زحمت می­کشند و توطئه­ای بر ضد اسلام می­چینند ولی موقع نتیجه­گیری به بن­بست می­رسند به مانند کسی که در باران و رعد و برق گرفتار شده باشد که تنها تلاش او آن است که فقط خود را از خطرات حفظ کند.»[۷]

 1. ترجمة آیات

در این قسمت، متن آیات همراه با ترجمة صحیح و روان ذکر می­شود.
سطح دو:
ساختار درسها در سطح دو به این شرح ذیل می­باشد:

 1. متن آیات به همراه ترجمة آن
 2. نکات تفسیری آیات
 3. پرسش­های تفسیری(درس و بحث علمی)

 
نکتة قابل توجه:
در برخی از درسها به جای درس و بحث علمی، تکلیف«برای کار در خانه» ارائه شده است. و نیز در جای دیگر به جای آنها سئوالاتی در قالب خودآزمایی آمده است تا قرآن­آموز با انتخاب گزینه­های صحیح، به ارزیابی خود بپردازد.
سطح سه:
ساختار درسها در سطح سه به این شرح ذیل می­باشد:

 1. لغت­نامه
 2. تمرین چندگزینه­ای
 3. ترجمة ترکیب­ها
 4. متن آیات و ترجمة آن
 5. مفهوم کلی
 6. پرسش­های نکات تفسیری

در این بخش قرآن­آموزان با مراجعه به کتاب «تفسیر نسیم حیات»[۸]، نکات تفسیری آیات را بررسی و استخراج می­کنند تا در جلسة آینده به بحث و گفت­و­گو بنشینند.
 
ضعف­ها و نارسایی­ها
۱. اینکه گفته می­شود؛ «آشنایی با ترجمه و مفاهیم جزء یکم قرآن، توانایی فهم چهل درصد آیات قرآن را ایجاد می­کند»[۹]، ادعای بدون دلیل است.
۲. سطوح سه­گانه، ساختار و قالب یکسانی ندارد. بلکه هر سطح برای خود شرایط خاصی دارد.
۳. هیچ یک از کتاب­ها، کتابنامه ندارد.
۴. معلوم نیست معنای واژگان بر مبنای کدام کتاب لغت و کدام کتاب تفسیری، انتخاب شده است.
۶. مباحث تفسیری از مطالب مربوط به ترجمة آیات، بیشتر و پررنگ­تر است.
۷. محتوای آموزشی، محدود به جزء یکم می­باشد.
ملکوتی­نیا   ۲/۲/۱۳۹۴ش
 


[۱] . روش ترجمة آسان؛ ابوالفضل بهرامپور، جلد ۱، صفحة ۵، قم، موسسة انتشارات هجرت، چاپ دوم، تابستان ۱۳۸۲ش.

[۲] . روش ترجمة آسان، جلد ۱، صفحة ۵.

[۳] . همان، ج۲، ص۱۳.

[۴] . روش ترجمة آسان، جلد ۲، ص۸، قم، موسسة انتشارات هجرت، چاپ اول، تابستان ۱۳۸۱.

[۵] . روش ترجمة آسان، جلد ۱، صفحة ۶ و ۷.

[۶] . همان، ص۶.

[۷] . همان، ص ۳۹.

[۸] . این کتاب توسط استاد ابوالفضل بهرامپور به رشتة تحریر درآمده است که نویسندة محترم هر جزء از قرآن را  در یک جلد جای داده است.

[۹] . روش ترجمة آسان، جلد ۱، صفحة ۵..