برندگان مسابقه ۳۵ نور مبین

بسم الله الرحمن الرحیم
قابل توجه شرکت کنندگان در مسابقه قرآنی ۳۵ نور مبین
-------------------------------------------------------------------------
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان و شرکت کنندگان در مسابقه قرآنی شماره ۳۵ نور مبین و گرامیداشت سوم خرداد، سالروز فتح خرمشهر اسامی برندگان مسابقه به شرح ذیل اعلام می گردد.


اسامی برندگان مسابقه قرآنی شماره ۳۵ نور مبین ۴/ ۳ / ۹۷
----------------------------------------------------
۱- مصطفی حکیمیان . استان یزد
۲- یگانه نوروزی. یزد
۳- حوریه عامری از اذربایجان شرقی
۴- حسین علیان.اصفهان
۵- زابدآهورانی.ازنیکشهر
۶- محمدجعفر ملااحمدی خوی