ترجمه و مفاهیم قرآن کریم (سوره نساء)

بسم الرحمن الرحیم
ضمن عرض سلام و تشکر از همه عزیزان قرآنی که مباحث را دنبال می کنند. به حول و قوّه الهی ترجمه و مفاهبم سوره مبارکه نساء را شروع می کنیم.
از خداوند منّان توفیق کسب هر چه بیشتر معارف قرآنی را برای شما علاقمندان به قرآن کریم خواستاریم.
—-------------------------------------
درس۱۵۵
آیه ۱ سوره نساء
حمید صفار هرندی
—---------------------------------—
بسم الله الرحمن الرحيم
يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالًا كَثِيراً وَ نِساء وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحام إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً.(۱)
ترجمه کلمه های آيه:
يا أَيُّهَا النَّاسُ: ای مردم
خَلَقَكُمْ(خَلَقَ+كُمْ): آفريد شما را
نَفْسٍ واحِدَةٍ: يک فرد، يک شخص
زَوْج: همسر، جفت
بَثَّ: پراکند، پراکنده کرد
مِنْهُما(مِنْ+هُما): از آنها(آندو)
رِجال: جمع«رَجُل: مرد»
نِساء: جمع«مَرأة، اِمرَأَة: زن»
تَسائَلُونَ: از يکديگر درخواست می کنيد
أَرْحام: جمع«رَحِم: خويشاوند»
رَقِيب: مراقب، نگاهبان، نگهبان
نکات مناسب برای ترجمه آيات درس:
۱. «خلق منها»؛ ضمير «ها» به «نفس» بر می گردد و چون نفس مؤنث مجازی است، ضمير مؤنث برای آن آورده شده است. اين جمله را ترجمه کنيد: آفريد از(جنس) او
۲. «و اتقوا الله الذي تَساءلون به»: و تقوای خدايی را پيشه کنيد که از يکديگر درخواست می کنيد به(نام) او/ و پروا کنيد از (عذاب) خدايی که از يکديگر درخواست می کنيد به(نام) او.
۳. « والارحام»؛ الارحام به الله عطف شده است يعنی: و(نيز پروا کنيد از قطع رابطه با) خويشاوندان.
۴. «ان الله کان عليکم رقيباً»: قطعاً خداوند می باشد بر شما مراقب/نگاهبان.
.................................
telegram.me/noormobin

بسم الله الرحمن الرحيم
آيه درس قبل و ترجمه آن:
يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالًا كَثِيراً وَ نِساء وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحام إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً.(۱) ای مردم، تقوای پروردگارتان را پيشه کنيد (همان) کسی که آفريد شما را از يک فرد و آفريد از(جنس) او همسرش را و پراکند از آنها(آندو) مردانی بسيار و زنانی (بسيار) را و و پروا کنيد از (عذاب) خدايی که از يکديگر درخواست می کنيد به(نام) او و(نيز پروا کنيد از قطع رابطه با) خويشاوندان؛ قطعاً خداوند بر شما مراقب است.(۱)
مفهوم آيه: آيه آغازين سوره نساء خطاب به همه مردم است و آنان را به تقوای الهی دعوت می کند و آنان را به منشأ خلقتشان جلب می کند که نخستين انسان يعنی آدم ابوالبشر عليه السلام و همسر او حواست. آنگاه می فرمايد از عذاب خداوند پروا کنيد همان خدايی که هرگاه از يکديگر درخواست می کنيد نام او را به ميان می آوريد مثلا می گوييد: تو را به خدا ... سپس می فرمايد: در باره خويشاوندان نيز اهل تقوا باشيد يعنی از اين که با آنها قطع رابطه کنيد پروا داشته باشيد و سعی در استحکام روابط خانوادگی و خويشاوندی داشته باشيد.