تفسیر نور

«بسم‏ اللَّه الرّحمن الرّحیم» سر آغاز كتاب الهى است. «بسم‏ اللَّه» نه تنها در ابتداى قرآن، بلكه در آغاز تمام كتاب‏هاى آسمانى بوده است. در سر لوحه‏ ى كار و عمل همه‏ ى انبیا «بسم‏ اللَّه» قرار داشت. وقتى كشتى حضرت نوح در میان امواج طوفان به راه افتاد، نوح علیه السلام به یاران خود گفت: سوار شوید كه «بسم‏ اللَّه مجراها و مرساها»(۸) یعنى حركت و توقّف این كشتى با نام خداست. حضرت سلیمان‏ علیه السلام نیز وقتى ملكه سبا را به ایمان فراخواند، دعوتنامه خود را با جمله‏ ى «بسم‏اللَّه الرّحمن الرّحیم»(۹) آغاز نمود.
حضرت على علیه السلام فرمود: «بسم‏اللَّه»، مایه بركت كارها و ترك آن موجب نافرجامى است. همچنین آن حضرت به شخصى كه جمله‏ ى «بسم‏ اللَّه» را مى‏نوشت، فرمود: «جَوِّدها» آنرا نیكو بنویس.(۱۰)