محققان مرکز طبع و نشر قرآن کریم

گزیده مستندات ترجمه­ مرکز طبع و نشر قرآن کریم

به لطف و منّت الهی، روند ترجمه­ ی قرآن توسط گروهی از محققان مرکز طبع و نشر قرآن کریم به پایان رسید و برای نخستین بار، در اردیبهشت سال ۱۳۹۳ عرضه شد.

اشتراک در RSS - محققان مرکز طبع و نشر قرآن کریم