برگزاری دوره تربیت معلم ترجمه ومفاهیم قرآن کریم در کرمانشاه

شماره اطلاعیه: 
۴۸
دوشنبه, ۲۲ اوت, ۲۰۱۶

بسمه تعالی
اطلاعیه
برگزاری دوره تربیت معلم ترجمه ومفاهیم قرآن کریم در کرمانشاه
دوره تربیت معلم ترجمه ومفاهیم قرآن کریم باحضور برادران وخواهران قرآنی ازتاریخ ۱۳۹۵/۶/۲ به مدت سه روز در مؤسسه قرآنی گل نرگس کرمانشاه برگزار میگردد.
این دوره، توسط حجة الإسلام والمسلمین مرتضی بیگلری برگزار می شود.