برگزاری دوره تربیت معلم ترجمه و مفاهیم قرآن کریم درسوادکوه مازندران

شماره اطلاعیه: 
۴۶
چهارشنبه, ۲۷ ژولیه, ۲۰۱۶

بسم الله الرحمن الرحیم
اطلاعیه
...............................
برگزاری دوره تربیت معلم ترجمه و مفاهیم قرآن کریم درسوادکوه مازندران
دوره تربیت معلم ترجمه ومفاهیم قرآن کریم باحضورمربیان خواهرو برادرقرآنی سازمان تبلیغات اسلامی استان مازندران ازتاریخ ۱۳۹۵/۵/۶ الی ۱۳۹۵/۵/۸ دردانشگاه شهید بهشتی سواد کوه برگزار می شود
این دوره، توسط جناب حجة الإسلام والمسلمین خیرالله زاده برگزار می گردد.