برگزاری سومین دوره تربیت مربی ترجمه ومفاهیم قرآن کریم

شماره اطلاعیه: 
۴۶
چهارشنبه, ۱۸ می, ۲۰۱۶

اطلاعیه
برگزاری سومین دوره تربیت مربی ترجمه ومفاهیم قرآن کریم (مرحله دوم)
سومین دوره تربیت مربی ترجمه و مفاهیم قرآن کریم (مرحله دوم) با حضور مربیان خواهرو برادرسازمان تبلیغات اسلامی مازندران
ازتاریخ ۹۵/۲/۳۰ الی ۹۵/۳/۱درمجتمع نورقم برگزار میگردد.
این دوره، توسط حجة الإسلام خیرالله زاده می باشد.