برگزاری دومین دوره مسابقه قرآن صاعد در استان مازندران

شماره اطلاعیه: 
۵۲
دوشنبه, ۲ ژانویه, ۲۰۱۷

سم الله الرحمن الرحیم
اطلاعیه
برگزاری دومین دوره مسابقه قرآن صاعد در استان مازندران
دومین دوره مسابقه قرآن صاعد جلد ۱ و ۲ در شهرهای استان مازندران زیر نظر اداره کل تبلیغات اسلامی استان، در روز پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ برگزار می شود.