برگزاری دومین و سومین دوره تربیت مربی قرآن کریم

شماره اطلاعیه: 
۴۹
سه‌شنبه, ۲۹ نوامبر, ۲۰۱۶

☘بسم الله الرحمن الرحیم
اطلاعیه ۱
برگزاری دومین دوره تربیت مربی قرآن کریم
دومین دوره تربیت مربی قرآن کریم (مرحله ششم) باحضور مربیان خواهر دراردوگاه شهدای قرآنی چاکسر محمودآباد از تاریخ ۱۳۹۵/۹/۸ الی ۱۳۹۵/۹/۱۰ به مدت سه روز برگزار می گردد.
این دوره، توسط جناب حجة الاسلام و المسلمین استاد حمید صفار هرندی برگزار می شود.
.............................................................................................

☘بسم الله الرحمن الرحیم

اطلاعیه ...... ۲
برگزاری سومین دوره تربیت مربی قرآن کریم
سومین دوره تربیت مربی قرآن کریم (مرحله سوم) باحضور مربیان خواهر وبرادر دراردوگاه شهدای قرآنی چاکسر محمودآباد از تاریخ ۱۳۹۵/۹/۸ الی ۱۳۹۵/۹/۱۰ به مدت سه روز برگزار می گردد.
این دوره، توسط جناب حجة الاسلام و المسلمین خیرالله زاده برگزار می شود.
.....................................................................................