درباره ما

بسم الله الرحمن الرحيم
نور مبين
پايگاه تخصصی ترجمه و مفاهيم قرآن کريم
ضرورت آشنايی با ترجمه و مفاهيم قرآن کريم:
برای هر مسلمان متعهد و علاقه مند به انس با قرآن، نخستين گام، يادگيری و خواندن الفاظ نورانی قرآن است. اما هنگامی که سخن از فهم آيات الهی به ميان می آيد بسياری نام« تفسير» را می برند، در حالی که پس از آموختن قرائت کلام الله، نوبت به فهم ظواهر آيات می رسد. برای پی بردن به معنا و مفهوم آيه های قرآن، ناگزيريم معادل اين الفاظ وحيانی را به زبان مادری خود بفهميم؛ راه متعارف دست يابی به اين توانايی، آموختن زبان قرآن(عربی) می باشد ولی اين راه، مخاطبانی محدود را به خود فرا می خواند و شايد- همچون گذشته- عموم مردم از توفيق تشرف بر سرِ سفره مفاهيم و معارف قرآن، محروم بمانند.
در طول ۴۰ سال گذشته قرآن پژوهان دردآشنا و دلسوز، تمام توان و انديشه خويش را برای طراحی روشی نوين و جذاب به کار گرفتند تا خاطره تلخ زبان آموزی در کام قرآن آموزان تجديد نشود.
ما نيز همراه با اين قافله نورانی، با بهره گيری از کوله بار تجارب با برکت پيشينيان، با شيوه ای زيبا و دلپذير، طرحی را در سه کتاب ارائه کرديم تا مشتاقان فراگيری معانی آيات وحی، بی آنکه راه تکراری آموزش صرف و نحو عربی را طی کنند، با آموختن کلمات قرآنی به ويژه کلمات پرکاربرد، با ترجمه آيات قرآن آشنا شوند. البته در پرتو فهم اين الفاظ نورانی، رغبتی به سوی قواعد زبان قرآن حاصل می شود و آموزش زبان عربی را به صورت کاربردی به ميدان خواهد کشيد.
ابتدا خوب است بدانيد که مجموع کلمات قرآن کريم حدود ۷۸ هزار کلمه است که بسياری از آنها تکراری است. و در مجموعه سه کتاب مذکور، بيش از ۱۲۰۰ کلمه از کلمات قرآن، که حدود دو سوم آنها را کلمات پرکاربرد (بيش از ده مرتبه تکرار) تشکيل می دهد که در قالب طرحی آموزشی در قالب ۴۸ درس، در سه کتاب تنظيم شده است به گونه ای که فراگيران عزيز می توانند بسياری از آيات ساده قرآن را- که از همين کلمات تشکيل شده است- معنا کنند و چون تقريباً تمام معارف اساسی قرآن در همين آيات گرد آمده است، راه يابی به اين دسته از معارف قرآن کريم آسان می گردد.
افرادی که معلومات آنان پايان مقطع راهنمايی باشد، با ياری خدای مهربان و اراده استوار می توانند با ما همگام شوند. تا با روشی جذاب و ساده، در پايان دوره بتوانند با معنای بيش از ۸۶ درصد از کلمات و واژه های قرآن کريم آشنا شوند.
در ادامه، قرآن پژوهان می توانند در دوره«آموزش تکميلی ترجمه و مفاهيم قرآن» شرکت کنند. متن آموزشی اين دوره« قرآن کريم، ويژه آموزش ترجمه و مفاهيم» است. ره آورد اين آموزش، توانايی ترجمه بيشتر آيات قرآن و آشنايی با معارف نورانی آن است.