فعالیت های آموزشی پایگاه

۱. بر گزاری دوره آموزش غيرحضوری ترجمه و مفاهيم قرآن، با مديريت «بنياد قرآن و عترت» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ در اين طرح بيش از ۲۵۰۰۰۰ نفر تحت پوشش طرح قرار گرفتند. ۲. آموزش غيرحضوری ترجمه و مفاهيم قرآن؛ با مديريت حوزه های علميه خواهران کشور، در قالب فعاليت های فوق برنامه و مسابقه ترجمه و مفاهيم قرآن. در اين طرح، ۵۰۰۰ خواهر طلبه شرکت داشته اند. ۳. برگزاری دوره های فشرده «شيوه های تدريس آموزش ترجمه و مفاهيم قرآن» ويژه روحانيون و مدرسان قرآن نيروی انتظامی و ارتش جمهوری اسلامی ايران. ۴. آموزش عمومی ترجمه و مفاهيم قرآن کريم(کد ۱۰۰۲) با همکاری مؤسسات قرآنی اتحاديه تشکل های قرآنی کشور، وزارت ارشاد و ساير نهادهای قرآنی. ۵. آموزش تکميلی ترجمه و مفاهيم قرآن کريم(کد۱۰۰۹) با همکاری مؤسسات قرآ نی اتحاديه تشکل های قرآنی کشور، وزارت ارشاد و ساير نهادهای قرآنی. ۶. تربيت معلم و مربی آموزش ترجمه و مفاهيم قرآن کريم، با همکاری و مشارکت وزارت ارشاد اسلامی در استان های مختلف و نيز همکاری ساير نهادهای قرآنی. ۷. حدود ۷۰ دوره تربيت معلّم و مربی در استان های مختلف. ۸. برگزاری دوره های آموزش معارف اهل بيت عليهم السلام)«قرآن صاعد». ۹. تربيت معلم آموزش معارف اهل بيت عليهم السلام در استان ها. ۱۰. آموزش ترجمه و مفاهيم قرآن برای خواهران طلبه با همکاری جامعة الزهراء و حوزه علميه خواهران. ۱۱. تربيت معلم آموزش ترجمه و مفاهيم قرآن برای طلاب هند، پاکستان و افغانستان و ... موفقيت های علمی و فرهنگی ما: ۱. معرفی کتاب آموزش ترجمه و مفاهيم قرآن کريم به عنوان اثر برگزيده آموزشی از سوی جشنواره رشد در سال ۱۳۸۴ . ۲. انتخاب کتاب آموزش ترجمه و مفاهيم قرآن کريم به عنوان کتاب درسی از سوی ستاد کل نيروهای مسلح جمهوری اسلامی. ۳. انتخاب کتاب آموزش ترجمه و مفاهيم قرآن کريم (کد۱۰۰۲) به عنوان متن آموزشی مؤسسات وابسته به اتحاديه تشکل های قرآنی کشور، از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. ۴. معرفی «قرآن کريم ويژه آموزش ترجمه و مفاهيم» (کد۱۰۰۹) به عنوان متن آموزشی مؤسسات وابسته به اتحاديه تشکل های قرآنی کشور، از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. ۵. تدريس کتاب آموزش ترجمه و مفاهيم قرآن کريم در راديو معارف، با عنوان« گلواژه های وحی» در تابستان سال ۱۳۸۷. ۶. تدريس کتاب های ياد شده در کشورهای هند، پاکستان، افغانستان و تاجيکستان.